Inici

La memòria de la privació
diumenge 27 de gener de 2008.
Versió per imprimir    

OBJECTIUS DE L’ÀREA

SEIAHS es proposa entre els seus objectius socials la promoció dels hàbits i estils de vida saludable entre la població, així com promoure el coneixement de la cultura i la història alimentària de Catalunya. D’acord amb aquests objectius, en el període 2006-2007, SEIAHS va desenvolupar una àrea de treball basada en la recuperació de la memòria històrica, denominada: Memòria, alimentació i salut, en la qual l’objectiu era recollir la memòria de l’alimentació de diferents generacions que van viure a l’àmbit del Barcelonès durant les dècades posteriors a la Guerra Civil Espanyola i estudiar com va afectar a la seva salut, els seus estils de vida i la seva qualitat de vida.

A partir de 2008, però, d’acord amb els resultats obtinguts fins ara, aquesta línia de treball s’amplia i es denominarà: La memòria de la privació, que persegueix una ampliació de les qüestions treballades fins ara i els resultats assolits des des tres perspectives:

1)Des de la perspectiva investigadora, passar de l’estudi de l’escassetat alimentària a l’estudi global de la privació, és a dir, tot incloent també l’estudi de la privació material i en béns de primera necessitat. Una privació s’ha palesat molt central sobre les condicions de vida i les vivències dels informants amb els quals hem treballat els darrers anys.

2)Des de la perspectiva divulgativa, el trasllat del pes de la generació de fonts orals a la divulgació de la memòria oral, tot elaborant un espai propi de la memòria associat a la nostra pàgina web, que permeti atansar-se a la consulta, anàlisi i interpretació de les fonts orals que genera la nostra entitat, ara que ja es disposa d’un volum significatiu de testimonis recollits.

3)Des de la perspectiva geogràfica, l’obertura de l’àmbit de l’anàlisi al conjunt de Catalunya, per tal conèixer vivències associades a altres àmbits geogràfiques i a d’altres circumstàncies socials.

Aquesta nova línia de treball està previst que s’estengui durant els propers dos anys, és a dir, el 2008 i el 2009.

RECURSOS

Comunicació Aproximació a la memòria de l’escassetat durant el període de postguerra al Barcelonès (1939-1953), presentada al I Col·loqui Internacional Memorial Democràtic: Polítiques Públiques de la Memòria (17 a 20 d’octubre de 2007)


contacte@seiahs.info