Inici

PRESENTACIÓ

Benvinguts/des a la web de l’associació ‘Societat per a l’Estudi Interdisciplinari de l’Alimentació i els Hàbits Socials’ (SEIAHS).

SEIAHS és una societat d’investigació constituïda l’any 2005, dins de la qual col·laboren investigadors especialitzats en l’anàlisi de l’alimentació i altres fenòmens socials, formats en diferents disiciplines: dietètica i nutrició, història, antropologia, psicologia, etc. Aquesta intedisciplinarietat permet abordar els fenòmens vinculats a l’alimentació en tota la seva complexitat. Dins d’aquest àmbit, SEIAHS es proposa com a objectius generals:

a) Promoure el coneixement de la història i la cultura alimentària

b) Contribuir a afavorir l’adquisició d’hàbits alimentaris i estils de vida saludables entre la població

c) Augmentar el coneixement sobre el consum alimentari, sobre els seus efectes sobre la salut humana i sobre la seva relació amb altres dimensions de les conductes individuals i socials

I per assolir aquests objectius, es desenvolupa les activitats següents:

a) Activitats de divulgació que incrementin el coneixement de la població sobre la història, la cultura i el patrimoni alimentari

b) Activitats de sensibilització per tal d’afavorir l’adquisició de comportaments alimentaris i estils de vida saludables

c) Activitats de formació sobre els aspectes dietètics, socials, culturals i històrics de l’alimentació, dirigits a professionals i a la població en general

d) Activitats de recerca per incrementar el coneixement sobre l’alimentació, sobre la relació entre alimentació i salut en general, i sobre el paper dels estils de vida i els hàbits socials en la preservació de la salut i la qualitat de vida, promovent enfocaments interdisciplinaris.

LA WEB

D’acord amb les nostres finalitats socials, la nostra web és un un espai per a la divulgació i la informació sobre les nostres activitats, que ampliem i renovem regularment.

Entre les diferents seccions que podeu trobar, destaquen els apartats temàtics on es posen a la vostra disposició treballs fets per l’associació o els seus membres; la informació sobre les activitats que fem i planifiquem fer; la informació sobre els nostres programes de recerca, i els espais personals d’alguns dels investigadors membres.

DADES DE L’ASSOCIACIÓ

Registre d’inscripció: Registre Nacional d’Associacions Grup 1, Secció 1, Núm. nacional 585829

NIF: G64105216

Correu electrònic:contacte@seiahs.info


contacte@seiahs.info